Hotel International

CERSAIE - SVIATOK KÚPEĽŇOVÉHO DIZAJNU

 
10.9.2018 - Sanita, obklady a vybavenie, ktoré sa podieľa na dizajne modernej kúpeľne na jeseň už po 36. krát zaplaví taliansku Bolognu.
 
Päť dní trvajúca udalosť pravidelne priťahuje svetové značky a top dizajnérov, ktorí sa opäť postarajú o prehliadku kúpeľňových inovácií. Aké trendy tento rok prinesie? Sledujte TRENDY BÝVANIE a všetky novinky sa dozviete.
 
Kedy? 24. - 28.9.2018
 
Kde? BOLOGNA, TALIANSKO
 
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie